REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Programmer tilpasset den enkelte leder

Stille tilstedeværelse

«Gi meg bare et stille rom»

Lederpåfyll når det blåser på toppene

«Dette programmet gir god mulighet til individuell fornyelse og motivasjon til videre utøvelse av ledelse.»

[Therese Bjor Rønningen, HR direktør, Diakonhjemmet sykehus]

RESTITUSJON, REFLEKSJON OG LEDERFORNYELSE 

– et hovedprogram ved Refleksjonshuset

Mange ledere står i situasjoner som skaper slitasje over tid. Tiden og oppmerksomheten klippes opp i mindre biter. Det daglige tar alt fokus og energi. Det blir liten tid til lange tanker og refleksjon. 

Vi skaper ulike rom der ledere kan komme ut av hverdagen, få tid til restitusjon, refleksjon over egen situasjon, tenke lange tanker, dele erfaringer, få lederverktøy og finne nye krefter. Lederfornyelse er viktigere enn noen gang med stadig større forventninger fra mange kanter og høyt arbeidspress.

Målgruppe: Ledere på topp og mellomledernivå

Omfang: En uke.  Ankomst mandag kveld, Avreise fredag formiddag. 

Rammen for programmet

Refleksjonshuset har gode rom ute og inne, disse gir en god atmosfære og kan være med å gi lederne en langsommere puls. 

Gjennom uken vil den enkelte få tid til Restitusjon. Vi setter søkelys på kroppen som ressurs.  Lederne vil erfare kraften i hvile og få hjelp til å ta oppmerksomheten tilbake til seg selv. 

Hjemmelaget mat fra egen jord rundt vakre bord skaper felleskap og restitusjon. 

Refleksjon kan skje på refleksjonsplassene, i fellestiden gjennom små teoretiske bolker eller gjennom erfaringsutveksling.  Det er gode muligheter for egentid og individuell veiledning i omgivelser den enkelte velger selv.

Lederfornyelsen tar utgangspunkt i den enkeltes erfaringer, bakgrunn, kunnskap og forventninger. Mange ledere har mye teori om ledelse med seg. Vi tilfører også teoretisk kunnskap, men først og fremst jobber vi med stegene mellom teori og praksis. 

Vår grunnleggende metode er veiledning og refleksjon. 

Vi kan lage individuelle opplegg med oppfølging etter behov. Det vil bare være tre deltakere på hvert program. 


Effekten etter uken med deltakernes ord:

Når jeg blir mer bevisst og bedre til å ta vare på meg selv, er sjansen for at jeg blir utbrent mindre.

Jeg blir flinkere til å prioritere og bruke tiden riktig.

Organisasjonen får tilbake en leder med ny giv, masse energi og pågangsmot.

Jeg blir en tydeligere og bedre leder, og øker sjansen for at jeg klarer å stå i jobben. Derav vil jeg også være en bedre ressurs for arbeidsgiver. 


«Med en fast avtale om lederveiledning med Ingunn Hagen i Steg for steg AS har jeg fått god hjelp til å utvikle meg som leder og til å drøfte og løse ulike utfordringer.»

[Linda Dyrnes, FolkOrg]

PERSONLIG VEILEDNING FOR LEDERE

– relevant teoretisk påfyll slik at den enkelte leder kan oppleve trygghet og tydelighet i lederrollen

Det kan være vanskelig å reflektere over sin egen adferd som leder, alene.  Å utvikle seg som leder handler også om å utvikle seg som person.

Å være veileder for ledere betyr først og fremst å lytte nøye. Vi hjelper til med både å gå i dybden, løfte blikket og sortere i oppgaver og ansvar.  For å skape utvikling utfordrer vi adferd og tankesett hos lederen. 

Målgruppe: Ledere på topp og mellomledernivå

Omfang: Vi inngår veiledningsavtaler som strekker seg over et  tidsrom på ett år.

Vi vil:

  • skape møter med en trygg og kompetent veileder
  • være tilstede og oppmerksom
  • bidra til refleksjon omkring utfordringer i arbeidssituasjonen
  • utfordre lederne, slik at reell endring kan skje
  • gi påfyll av teori og verktøy til å håndtere vanskelige situasjoner
  • gi utfordringer til refleksjon og vekst, både som leder og menneske
  • tilpasse oss individuelle behov
  • forebygge utbrenthet og sykemelding

«Deltakerne er i gode hender hos dere. Dere er solide og har mange strenger å spille på/gode verktøykasser.  Jeg føler meg trygg på at dere kunne ivareta deltakere på en god måte dersom det skulle blir krevende enten individuelt eller i gruppedynamikk-sammenheng.»

[Nina Garshol, Psykolog / HR leder, Helse Møre og Romsdal]

Utsikt over området
Ola setter opp skilt
Refleksjonsplass ved elva
Ingunn i kursrommet i Refleksjonshuset
Heimlaga mat
Sol og måneplassen
Tunet og bygningene
Refleksjonsplass: Stille tilstedværelse
^