REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Programmer tilpasset bedrifter og organisasjoner

Sol og måneplassen

«Gullet som flyter forbi»

Hvis bedriften visste hva bedriften vet

REFLEKSJONSDAG

– kreative prosesser over et tema i bedriften

De fleste bedrifter og kommunale virksomheter har i dag verdier og etiske retningslinjer. Utfordringen er å få de valgte verdiene til å gjenspeile seg i adferd. Hva betyr bedriftens nøkkelord for den enkelte medarbeider?

Vi tilbyr en refleksjonsdag hvor bedriften kan gå i dybden på et utvalgt tema. Vi legger opp til prosesser som kan bli både overraskende og morsomme.

Refleksjonshuset har gode rom fylt av kunst. Vi har sammen med kunstnerne Marit Benthe Norheim, Claus Ørntoft og Kjetil Berge skapt refleksjonsplasser i kulturlandskapet rundt gården. Disse vil vi bruke aktivt gjennom dagen.

Målgruppe: Lokale og regionale bedrifter

Omfang: Kurset varer i en dag. Inntil 15 deltakere.

Vi vil gi:

 • den enkelte og gruppen og gruppen en felles forståelse av nøkkelbegreper og kjerneord som er essensielle for virksomheten
 • opplevelser som bygger fellesskap og gjør folk bedre kjent med hverandre
 • en anderledes dag hvor man ser og oppdager mer av kollegers holdninger og tanker
 • opplevelser med kunst, kultur og natur  

ORGANISASJONSKULTUR / BEDRIFTSKULTUR

– måten vi gjør ting på hos oss

Det er virkelig inspirerende å jobbe i en organisasjon/bedrift som har oppnådd et reelt samsvar mellom det man presenterer utad og det som oppleves internt.

Er det samsvar i bedriften slik den ønsker å fremstå og slik den faktisk oppleves? Mye av kunnskapen som skal til for å oppnå denne samstemtheten, ligger i bedriften selv. Vi lager en faglig ramme med godt humør og gode prosesser som får frem denne kunnskapen.

Målgruppe: Små og store organisasjoner og bedrifter

Omfang: Vi lager prosesser av varierende omfang for å jobbe med organisasjons og bedriftskultur. Vi anbefaler opplegg og tidsbruk i dialog med oppdragsgiver og evaluerer fortløpende underveis i prosessen.

Vi vil:  

 • sette sammen utviklingsprosesser tilpasset den enkelte oppdragsgiver sitt behov
 • gjøre forventningsavklaring og involvere
 • dele fra en spennende verktøykasse
 • bruke erfaringsdeling som et suksesskriterium

TEAMUTVIKLING

– mange team opptrer som en gruppe – lær dere forskjellen – øv på forskjellen

Når teamet fungerer optimalt, er det uovertruffent til å løse komplekse oppgaver. Å bli et velfungerende team er noe som krever opplæring og trening i teamadferd. Teamadferd handler blant annet om holdninger til hverandre og evnen til å kommunisere godt med hverandre.

I hodene må man tenke vi og ikke bare jeg. Det handler om tillit og trygghet, samhandling og sårbarhet. Like barn leker best, men ulike barn skaper mest. Nøkkelen er å kommunisere, respektere og samhandle. Det vil vi gjerne hjelpe dere med.

Målgruppe: Team av alle slag

Vi vil:

 • skape en faglig ramme med godt humør
 • arbeide med forventningsavklaring
 • legge opp til mye involvering
 • ha fokus både på den enkelte og hele teamet
 • gi dere nyttige verktøy
 • se og utfordre den enkelte innenfor trygge rammer slik at alle tør å delta
 • følge teamets prosesser og utvikling
 • skape selvinnsikt gjennom refleksjon
 • legge opp til erfaringsdeling som et suksesskriterium

Omfang: Vi lager teamutviklingskurs av ulikt omfang. Vi anbefaler minimum 4 dager med litt tid imellom. Slik får dere tid til å praktisere det dere lærer mellom samlingene. På den måten blir det reell utvikling for teamet.

Utsikt
Fra kursrommet
Stille tilstedeværelse, detalj
Kunst
Ingunn og Ola ved Stille tilstedeværelse
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
I åkeren
På utflukt
Heimdyrka mat
Ingunn med gullrøtter
^