REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Releksjonshuset på Lesja

Om Refleksjonshuset på Lesja

Refleksjonshuset er opprinnelig kårboligen på gården Ner-Siem.

Ner-Siem, med et romslig, trivelig tun, ligger usjenert, åpent og sørvendt til på Lesja omgitt av et rikt historisk kulturlandskap, elv og fjell. Navnet tilsier en lang historie her ved bredden av det gamle Siemsvatnet som en gang lå i dalbunnen. Siem er en forkortelse for gamalnorsk «Se-heimr», som betyr heimen ved sjøen.

Garden har vært i slekta siden attenhundretallet, med ulike driftsformer.

Med etableringen av Refleksjonshuset har vi i Steg for Steg fått vårt eget sted å invitere kursdeltakere til. Vi har lagt vekt på å lage et sted hvor du lett slår deg til ro. Det er ikke et hotell, det er ikke et privat hjem, det er et sted du kjenner det er godt å være.

Det er farger, interiør, kunst og omgivelser som inspirerer og henger sammen.

Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne

Behageleg og god atmosfære i refleksjonshuset – var med å sette ekstra fokus i arbeidet med strategiplanen.  

[Jo Trygve Lyngved, almenningsstyrar, Skjåk Almenning]

Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne

«Dette stedet har en helende atmosfære».

[kursdeltaker på Refleksjonshuset]

Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne

«Vi var ventet på alle områder. Godt å ha litt fysisk plass både individuelt og for gruppen. Uteområdene var også viktige og at gården ligger på landet og man opplever stor grad av ro. Stor gevinst i å ha en dedikert person som sørget for at vi hadde det bra til enhver tid.

Opplevde at måltidene ble en del av programmet. Satte stor pris på kortreist og egendyrket hjemmelagd mat. Det bidro mye til den rolige atmosfæren jeg opplevde.»

[Therese Bjor Rønningen-HR direktør, Diakonhjemmets sykehus]

^