REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Om refleksjonsplassene

Vi er svært stolte og glade for samarbeidet med kunstnerne Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft i utviklingen av refleksjonsplassene på gården.

Plassene skal være spesielle uterom å bruke i våre kurs og prosesser. Alle stedene har også en historie fra gården. Det er bortgjemte perler i kulturlandskapet som vi har hentet frem igjen.

I utgangspunktet tenkte vi at plassene skulle ha et kunstverk å sitte ved. Gjennom prosessen med kunstnerne har dette utviklet seg til noe langt mer spektakulært og enestående.

Kunsten og plassene er blitt ett og deltagerne kan både sitte på kunstverket og gå inn i kunstverket. Du kan forholde deg til kunsten som en samtalepartner, et berøringspunkt i følelsene. Kunstens styrke er å gi innsikt i oss selv og våre omgivelser med et språk vi ikke alltid har ord for. De kunstverkene Marit Benthe og Claus har laget til refleksjonsplassene rommer denne dimensjonen. Du går berørt fra refleksjonsplassene.

Marit Benthe Norheim: Stille tilstedeværelse

Claus Ørntoft: Cockpit

Elvestrømmen

Øivind Godager: DNA

Om kunstnerne

Marit Benthe Norheim er en fantastisk dyktig billedkunstner som har skapt og skaper enestående verker. Hennes kunst reflekterer innsikt og dybde i menneskers liv. Hun har gjennomført store prosjekter som Campingkvinder og Life boats. Store deler av hennes kunstneriske virke har kretset rundt kvinnefiguren. Hennes kvinnefigurer har beveget seg ut av de vanlige rommene for kunst og inn i menneskers liv ved å komme trillende på hjul eller seilende som båter.

Marit Benthe sier i sin bok den sanselige utfordring (s 43):

«Jeg har alltid vært opptatt av kunst som er satt inn i/eller er en del av en sammenheng, som f.eks i kirker eller templer – kunst som har en vilje til å kommunisere, og på en eller annen måte fungerer som en slags døråpner: kunst som man kan oppleve på mange plan ikke bare gjennom intellekt og tanke…jeg ser det som en av kunstens stor oppgaver og etablere dialogsituasjoner.»

 

Her hos oss har kunstverket Stille tilstedeværelse landet i landskapet nettopp for å skape dialog og refleksjon, utover, mellom mennesker og inn i seg selv.

Se mer om Marit Benthe Norheim sin kunst og prosjekter: www.norheim.dk

«Marit Benthe Nordheim sine skulpturer og prosjekter er blitt sammenlignet med Louise Bourgeois utrykksmettede kvinnefigurer som fortolker grunnleggende menneskelige opplevelser og verdier». Else Marie Bukdahl, tidligere rektor for det kongelige danske kunstakademi sier dette i et lite særtrykk om hennes kunst ved med tittel: «Kunstprojekter, der bringer budskab om fællesskab, tolerance og kærlighed i en verden, hvor livsødeleggende kræfter trænges frem».

Les mer her

Claus Ørntoft er en fremragende billedhugger som overasker våre forestillinger med «levende» kraftfulle dyr og vesener i granitt. Eksempler på offentlig utsmykking er mange. I Norge ligger «Drømmeren» på bystranda i Kristiansand. Hans store prosjekt laget til Hennes Majestet Dronning Margrethe II: Tre løver og ni hjerter i Marselisborg Slotspark er plassert på mesterlig vis og omskaper rommet så vi opplever omgivelsene og oss selv på en ny måte. I mange år har han også skapt fantastiske uterom som for eksempel Lille Tektoniske Plads i Hirtshals.

Claus Ørntoft sier selv i særtrykket Skulpturelle rum:

«Jeg lægger meget vekt på at tenke helhed;

– på at tonesette i en helhed;

Hvor rum og skulptur og arkitektur

bliver integrerede størrelser i hinanden».

 

Claus har med sin kunnskap og følelse for helheten skapt et verk hos oss som løfter deg opp fra hverdagen og hjelper deg til å tenke lange tanker. I møte med Claus sitt verk kan du få en innsikt om deg selv som det ikke umiddelbart er lett å sette ord på. Claus sitt verk som du vil møte når du kommer kjørende til gården er et landemerke for refleksjonshuset.

Se mer om Claus Ørntoft sin kunst og prosjekter: www.orntoft.dk

I særtrykket Skulpturelle rum skriver Elsebeth Gerner Nielsen meget treffende tanker og følelser i møte med Claus sine verk. «Det er et stort held for et samfund, at der er mennesker, som er parat til at sætte seg selv på spil til fordel for skapelsen av noget, vi ikke vidste, var muligt- men som – når det er der- er svært at forestille seg at være foruden. Og som kan stå så tæt på evig tid som man kan komme.»

Les mer her