REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Refleksjonsplassene 

– Det skjer noe når tiden får gå uten avbrytelser

Det mest særegne hos oss er Refleksjonsplassene rundt omkring i kulturlandskapet. Vi erfarer at kunsten, spørsmål til refleksjon, stedet, naturen og den skjermede tiden blir en igangsetter for tanker og følelser. Denne igangsettelsen er helt essensiell for f tak i erkjennelsene som ofte må til for videreutvikle oss som mennesker og ledere. Kunsten blir en samtalepartner og et berøringspunkt i følelsene.

Refleksjonsplassene er utformet i samarbeid med kjente kunstnere. I stedet for betrakte kunsten kan deltagerne både sitte på kunstverket og gå inn i kunstverket. 

Lederne kan ta oppmerksomheten tilbake til seg. Her sitter de med et spørsmål til refleksjon uten mobil og klokke, til vi ringer de inn med stabbursklokka. 

Kunsten og plassene er blitt ett og Kunstens styrke er å gi innsikt i oss selv og våre omgivelser med et språk vi ikke alltid har ord for. De kunstverkene Marit Benthe Norheim, Kjetil Berge og Claus Ørntoft har laget som refleksjonsplasser rommer denne dimensjonen. «Dette er rett og slett et veldig viktig grep.»

«Tid til refleksjoner og sette ord på det du opplever fortykker opplevelsen og forplikter på en helt annen måte.»

[Kristin Lahnstein Jørstad, HR direktør Norsk Stål AS]

Marit Benthe Norheim: Stille tilstedeværelse

Marit Benthe Norheim: Stille tilstedeværelse
Marit Benthe Norheim: Stille tilstedeværelse
Marit Benthe Norheim: Stille tilstedeværelse

«Dette er noe av det som vil gjøre at vi husker «oppdagelsene», da refleksjonen og innsikten er knyttet til en fysisk plass.»

[Kristin Lahnstein Jørstad, HR direktør Norsk Stål AS]

Kjetil Berge: Sol og måneplassen

Kjetil Berge: Sol og måneplassen
Kjetil Berge: Sol og måneplassen

«Refleksjonsplassen ble et sted hvor jeg hadde fokus på avspenning.»

[Therese Bjor Rønningen, HR direktør, Diakonhjemmets sykehus]

Claus Ørntoft: Cockpit

Claus Ørntoft: Cockpit
Claus Ørntoft: Cockpit
Claus Ørntoft: Cockpit

«Jeg ble bevisst at jeg trenger ulike omgivelser til ulike problemstillinger.»

[kursdeltaker]

Presentasjon av kunstnerne

Marit Benthe Norheim er en dyktig billedkunstner som har skapt og skaper enestående verker. Hennes kunst reflekterer innsikt og dybde i menneskers liv. Hun har gjennomført store prosjekter som Campingkvinder og Life boats. Store deler av hennes kunstneriske virke har kretset rundt kvinnefiguren. Hennes kvinnefigurer har beveget seg ut av de vanlige rommene for kunst og inn i menneskers liv ved å komme trillende på hjul eller seilende som båter.

Her hos oss har kunstverket Stille tilstedeværelse landet i landskapet nettopp for å skape dialog og refleksjon, utover, mellom mennesker og inn i enn selv.

Marit Benthe sier i sin bok den sanselige utfordring (s 43):

«Jeg har alltid vært opptatt av kunst som er satt inn i/eller er en del av en sammenheng, som f.eks i kirker eller templer – kunst som har en vilje til å kommunisere, og på en eller annen måte fungerer som en slags døråpner: kunst som man kan oppleve på mange plan ikke bare gjennom intellekt og tanke – jeg ser det som en av kunstens stor oppgaver og etablere dialogsituasjoner.»

Les mer her

«Marit Benthe Nordheim sine skulpturer og prosjekter er blitt sammenlignet med Louise Bourgeois utrykksmettede kvinnefigurer som fortolker grunnleggende menneskelige opplevelser og verdier». Else Marie Bukdahl, tidligere rektor for det kongelige danske kunstakademi sier dette i et lite særtrykk om hennes kunst ved med tittel: «Kunstprojekter, der bringer budskab om fællesskab, tolerance og kærlighed i en verden, hvor livsødeleggende kræfter trænges frem».

Se mer om Marit Benthe Norheim sin kunst og prosjekter: www.norheim.dk

Kjetil Ingvar Berge er en en allsidig kunstner som svært tidlig jobbet med gjenbruk av materialer. Med sin åpenhet, lekne holdning og sin faglige dyktighet skaper han verker med personlig uttrykk og dybde. Han transformerer alt fra plastikk, håndarbeider, blomsternavn, sanger og stein til kunst. Han får frem en vakker estetikk i den mest unnselige plastbit. Med sin rause holdning inviterer Kjetil ofte andre inn i tilblivelsen av sine verker.

Hos oss har Kjetil utformet verket: Sol og måneplassen. Utgangspunktet var en gammel bekk og de steinene som lå skjult i jorden da han startet å jobbe. Det er en fellesskapsplass med vann rennende igjennom plassen. Her er alle 4 elementene; jord, ild, vann og luft representert.  En kleberstein som har hatt sin historie på setra i generasjoner er blitt transformert til en utelampe for plassen. 

Kjetil Berge er busett på Kvalnes, Vestvågøy. Har utdanning og tilknytning til Bergen, Portugal og London. 

Lokale, nasjonale, og internasjonale kreative menneska bidrar årvisst til tilstelningar i Midnattsolbar’n på Kvalnes. Den gamle sjåen er eit viktig utgongspunkt for aktiviteten hans. 

Kjetil Berge har stillt ut på Ryvarden i Sveio, bienalen i Havana, Nordens Hus Reykjavik, laga skulpturelle tårn i Belize, Singapore og på Nordberg fort, Lista. Med støtte frå Nordnorsk kunstnersenter, Fritt Ord og Kulturrådet reiste han til Barents spektakel , Kirkenes med ein isbil frå England. Saman med Jason Havneraas deltok han med video installasjon i trappeoppgangen på Kunstnernes Hus, Haustutstllinga 2021.

https://www.instagram.com/kbergeart/

 

Claus Ørntoft er en fremragende billedhugger, han sier:

«Jeg lægger meget vekt på at tenke helhed;
– på at tonesette i en helhed;
Hvor rum og skulptur og arkitektur
bliver integrerede størrelser i hinanden».

Claus overrasker våre forestillinger med «levende» kraftfulle dyr og vesener i granitt. Eksempler på offentlig utsmykking er mange. I Norge ligger Drømmeren på bystranda i Kristiansand. Hans store prosjekt laget til Hennes Majestet Dronning Margrethe II: Tre løver og ni hjerter i Marselisborg Slotspark er plassert på mesterlig vis og omskaper rommet så vi opplever omgivelsene og oss selv på en ny måte. I mange år har han også skapt fantastiske uterom som for eksempel Lille Tektoniske Plads i Hirtshals.

I særtrykket Skulpturelle rum skriver Elsebeth Gerner Nielsen meget treffende tanker og følelser i møte med Claus sine verk. «Det er et stort held for et samfund, at der er mennesker, som er parat til at sætte seg selv på spil til fordel for skapelsen av noget, vi ikke vidste, var muligt- men som – når det er der- er svært at forestille seg at være foruden. Og som kan stå så tæt på evig tid som man kan komme.»

Les mer her

Se mer om Claus Ørntoft sin kunst og prosjekter: www.orntoft.dk

^