REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Kurs og programmer for styrer

Refleksjonsplassen: Cocpit

«Høyt opp og langt fram»

Om å heve blikket, se helhet og vise vei

PROSESSLEDELSE I STRATEGIARBEID

– strategi handler om å gjøre veivalg, prioritere og sette seg mål

En strategiprosess er en samhandlingsøvelse som involverer hele organisasjonen. Åpenhet for alle perspektiver viser de muligheter og utfordringer som finnes.

Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter

Vi legger vekt på:

  • forankring i et fellesskap av styret og administrasjonen
  • at oppdragsgiver får et styringsverktøy som er tilpasset seg som fungerer godt som utgangspunkt for videre bruk i selskapet
  • gjenkjennelse av prosessen i ferdig plan som sikrer at dokumentet blir brukt
  • prosesser med stort engasjement, varierte metoder, mye humor og hard jobbing
  • involvering av aktuelle interessenter

«Steg for Steg er en dyktig og god samarbeidspartner for Fjellbanken. Ingunn og Ola har ledet oss stødig gjennom en god strategiprosess, og resultatet ble en konkret og nyttig strategiplan for banken. Strategiplanen blir aktivt brukt i hele organisasjonen, og er den «grønne tråden» for bankens drift og utvikling.»

[Unni Strand, administrerende banksjef, Fjellbanken]

STYREPROGRAMMER MED FLERE SAMLINGER OG MULIGHET FOR FORDYPNING I AKTUELLE TEMA

Å sitte i et styre er et stort ansvar. Med økende omsetning og kompleksitet i selskapene øker behovet for kunnskap om rollen som styremedlem og hvordan den utøves. Ulike bransjer har også sine fagområder som krever særskilt kompetanse.

Målgruppe: Styrer i alle typer selskaper

Gjennomføring

  • alt etter behov og ønske om ressursbruk, skreddersyr vi opplegg som er tilpasset det enkelte styre
  • vi anbefaler at hele styret deltar sammen med daglig leder

Vi vil

  • gi den enkelte og styret som helhet en tryggere plattform for utøvelse av styrearbeidet
  • gi kunnskap om spesielt viktige områder
  • utvide styrets kommunikasjonsferdigheterm
Utsikt
Utsikt over lågen
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset, inne
Refleksjonshuset
Cocpit
Utekos
^